آدرس وب سایت های خبرگزاریها

 

آدرس وب سایت

نام وب سایت

www.irna.ir

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

www.irpana.com

خبرگزاری دانش آموزی (پانا)

www.isna.ir

خبرگزاری دانشجویان ایران

www.tebyan.com

خبرگزاری صدای افغان

www.farsnews.com

خبرگزاری فارس

www.ikna.ir

خبرگزاری قرانی ایران

www.mehrnews.com

خبرگزاری مهر

www.mojnews.com

خبرگزاری موج

www.chn.ir

خبرگزاری میراث فرهنگی

www.ipna.ir

خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)

www.ilna.ir

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

www.shana.ir

شانا

www.snn.ir

شبکه خبر دانشجو

www.irangreenpen.com

قلم سبز ایران

www.irib.ir

واحد مرکزی خبر

آدرس وب سایت

نام وب سایت

www.ispassociation.ir

انجمن صنفي شبكه های اينترنتی

118.tct.ir

بانك اطلاعات 118

www.ispha.com

بانك اطلاعات ISPها

www.azhans.com

بانك اطلاعات آ‍ژانسهای مسافرتی

www.sarairan.com

بانک اطلاعات املاك ايران

www.hothint.com

بانك اطلاعات بهترين سايتهای ايرانی

www.help118.com

بانك اطلاعات خدمات شهری

www.banitak.com

بانك اطلاعات خدمات شهری

www.cdhoo.com

بانك اطلاعات نرم افزارها

www.magiran.com

بانك اطلاعات نشريات ايران

www.mashinha.com

بانك اطلاعاتي خودروها

www.melkha.com

بانك اطلاعاتي ملكها

www.mashaghel.com

راهنمای مشاغل ايرانيان

www.aryanpour.com

فرهنگ آریانپور

www.farsidic.com

فرهنگ لغت فارسی

www.jostojoo.com

كاريابی

www.jobiran.com

كاريابی

www.ciw8.net

کتابخانه تخصصی جنگ

sharif.ac.ir/~library

کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه شریف

www.irandoc.ac.ir/Library/default.htm

كتابخانه مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران

www.elixiran.com/persian/
ketabkhaneh/ketabkhaneh.htm

كتابخانه مركزی اكسير

www.nli.ir

كتابخانه ملي ايران

www.farsibooksonline.blogspot.com

کتابهای رایگان فارسی

www.parstranslator.net

مترجم پارس

www.didany.com

مرجع آدرسهای اينترنی

www.vasete.com

نيازمنديها

www.iryahoo.com

وب سايت مرجع